Menu

Despre partener

Partenerul

Proiectul „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău” este constituit pe baza unui parteneriat între Oraşul Baia Sprie şi AJOFM Maramureş cu ajutorul căruia se vor implementa activităţile prevăzute şi se vor îndeplini obiectivele propuse.

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( AJOFM) Maramureş

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş organizează, coordonează şi realizează la nivel judeţean activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă.

De asemenea, asigura şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale, dar şi informarea, consilierea şi orientarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţă de muncă.

AJOFM Maramureş a contribuit la implementarea cu succes a unor proiecte ce au avut obiective precum dezvoltarea capitalului uman în vederea creşterii calităţii serviciilor din turismul rural sau încadrarea pe piaţa muncii locale a şomerilor cu studii superioare, a avut rol de furnizor de instruire, partener şi consultant de specialitate în proiecte ce au vizat creşterea şanselor de accedere a tinerilor pe piaţa muncii după terminarea studiilor, a organizat târguri de locuri de muncă.

AJOFM Maramureş are următoarele roluri în implementarea acestui proiect: