Menu

Despre proiect

Proiectul

Titlul proiectului: „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău” - Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Axa prioritară 5„Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Număr contractPOS DRU: POS DRU/104/5.1/G/81369

Beneficiar:Oraşul Baia Sprie

Parteneri:AJOFM Maramureş

Locaţia implementării proiectului:România, Regiunea de dezvoltare Nord–Vest, judeţul Maramureş, Oraş Baia Sprie.

Data demarării proiectului:  1 ianuarie 2011

Durata: 24 luni

Valoare proiect:1451829.00 lei din care 1346953 lei reprezinta contributia Uniunii Europene si a Guvernului Romanii si 27500 lei reprezinta contributia Beneficiarului.

Descriere:

Proiectul „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău”, demarat de Oraşul Baia Sprie în parteneriat cu AJOFM Maramureş, cuprinde un set  de activităţi prin care se doreşte furnizarea de cunoştinţe care să se faciliteze procesul de reîntoarcere în activitate a 250 de şomeri din Baia Sprie şi obţinerea unui loc de muncă.

Astfel prin acest proiect, 250 de şomeri vor avea şansa:

 

 

 

 

 

 

 

Diversitatea activităţilor proiectului va spori interesul şomerilor pentru căutarea şi identificarea unor locuri de muncă, îi va determina să se implice în activităţile specifice şomerilor, oferindu-le şansa de a-şi creşte nivelul de pregătire şi implicit şansele de integrare într-o piaţă a muncii extrem de dinamică.